Genel Not Ortalaması ile Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru Formu